Servis Tabanlı Ürün Mimarisine Tasarım Önerisi – A Design Model for Service Based Systems

Önerilen mimaride iş geliştirme, pazarlama, v.b. departmanlar tarafından tasarlanan servislerin BT sistemlerinde nasıl uygulanabilir sorusuna yanıt aranmaktadır.

Mimaride yer alan temel birimler,

ServiceModel-01.png

Servis Modeli

Servis Paketi: hizmet satışlarında genellikle tek bir paketin içinde birden fazla servis tanımlanır. Müşteri tarafında ise bunlar tek bir paket altında sunulur. Konuyu anlatmak için İnternet’te yapılan alışverişler üzerinden bir benzetme kullanabilir. Bu alışverişlerde genellikle sepet mantığı kullanılır. Seçtiğiniz ürünleri sepete tek tek eklersiniz. Sonra da sepeti satın alırsınız. Servis paketi ise bunun tersyüz edilmiş halidir. Müşteri paketin tamamını alır. Sistemler arka planda paketi oluşturan servisleri oluşturur ve gerekli işlemleri başlatır. Her servis paketinde bir veya birden fazla servis bulunabilir.

Servis: Esas hizmete ilişkin Servisi Birimi, Kural Dizgisi, Veri Erişim Katmanı ve Uygulama Adaptörü gibi bileşenleri barındırır.

Servis Birimi: Hizmete ilişkin işleyişleri (iş mantığını) barındırır. Durum makineleri ve BPEL süreçleri servisleri uygulamak için kullanılabilir. Galatataş üyeliği sonrasında veri tabanına gerekli kayıtların açılması, müşteriye SMS atılması, iş ortaklarına mesaj geçilmesi, sözleşme belgelerinin hazırlanması bu servis birimlerinin içinde tanımlanabilir.

Kural Dizgisi: Hizmete ilişkin kuralların tanımları yer alır. Bunlar arasında çalışma zamanları, kontroller (Maça gelişlerde Galatataş üyeliğinin devam edip etmediğinin kontrolü), vb. yer alır.

Veri Erişim Katmanı: Veritabanlarını veya diğer XML servislerine erişimde kullanılır.

Uygulama Adaptörü: Diğer sistemlerdeki servislere tek bir arayüz üzerinden erişmeye imkan sağlar. Sistem üzerinden farklı operatörlede bulunan SMS servislerine tek bir arayüz üzerinden göndermek için kullanılabilir.

Mimaride önerilen peketlerin altında yer alabilecek uygulamalara ilişkin örnekler,

Servis Modeli Uygulamaları

ServiceModelExamples-02.png

Servis mimarisinde çeşitli birimlerde kullanılabilecek teknolojiler,

Servis Modeli Teknolojileri

ServiceModelTechnology-03.png

Servis Modelinin Kullanımı

Önerilen servis modeli teknoloji ve uygulamadan bağımsız olarak tasarlanmış ve geneli kapsaması düşünülmüştür. Benzer bir model uygulanmak istendiğinde kullanılan teknolojilere ve uygulamanın alanına bağlı olarak bazı kısıtlamalar oluşacaktır. Uygulama servis modeli buna göre şekillenecektir. Modeli gerçeklemede yazılım tasarımın temel ilkelerinden uzmanlık (expert), az bağımlılık (low coupling), iyi uyum (high cohesion), arabirim (indirection, adapter, facade) kullanılması durumunda daha sağlıklı yapılar elde edilecektir.

Reklamlar