Raspberry Pi ile Sıcaklık Ölçer (RaspiMetre)

Raspi Temp Metre

Ne işe yarar: RaspiTempMetre bir odadaki sıcaklığı ölçüp kririk eşiğin aşılması durumda eposta ile uyarılar göndermektedir.

Nerede kullanıldı: Sistem odasındaki kritik sıcaklıkları otomatik olarak takip edip uyarı mesajlarını göndermek amacıyla yapılmıştır. Siz kendi amaçlarınız doğrultusunda güncelleyebilirsiniz.

raspiweb01-284x300
Raspi Temp Metre

Fiziksel Bileşenler

Proje kapsamında aşağıdaki fiziksel bileşenler kullanılmıştır,

Bileşen Açıklama  
RaspBerry Pi Raspbian çalışan mini bilgisayar
raspiweb02
Raspberry Pi
DS18B20 Hazır Kart Sıcaklık ölçer transistör devresi
raspiweb03
Sıcaklık Ölçen Transistör
Dişi – Dişi Jumper Kablo Raspi GPIO ve DS18B20 arasındaki bağlantılar için kullanılır
raspiweb04
Pin Kabloları
RaspBerry Pi Case
SD Card Raspbian (Debian Wheezy) işletim sistemi kuruludur

RaspBerry Pi ve DS18B20 Hazır Kart Arasındaki Bağlantılar

RaspBerryo Pi üzerinde bulunan GPIO portalarından, DS18B20 kartına jumper kablo kullanılarak aşağıdaki bağlantılar yapılır,

RaspBerry Pi GPIO Port DS18B20 Hazır Kart
1 (3,3 V) 3 (VCC)
6 (GND) 1 (GND)
7 (GPIO4) 2

Raspbian Üzerinde Kurulum ve Ayarlar

Aşağıdaki adımlar öncesinde Raspbian kurulumunu SD Card üzerinde tamamlanmış olmalıdır.

DS18B20 Üzerinden Sıcaklık Ölçümlerinin Okunması

 1. İlk önce Raspbian üzerinde ilgili cihaz sürücülerinin açılması gerekir,
 • sudo modprobe w1-gpio # GPIO birimleri açılır
 • sudo modprobe w1-therm # Termometre cihazları desteklenir

Ayarların kalıcı olması için /etc/modules dosyası güncellenir ve aşağıdaki satırlar eklenir,

 • sudo nano /etc/modules

# 1-Wire cihazları açılır

 • w1-gpio

# 1-Wire termometre cihazları açılır

 • w1-therm
 1. lsmod ile cihazların durumları kontrol edilir
 2. Cihaz kontrol edilir
 • cd /sys/bus/w1/devices/
 • ls

Cihaz genelde 10-000802824e58 formatında görünür

 1. Cihaza bağlanılır ve değer okunur
 • cd 10-000802824e58
 • cat w1_slave

Raspbian Üzerinde Cron (crontab) Ayarları

Oluşturulan Python dosyasının her yarım saatte bir çalışması istenmektedir. Bı kapsamda aşağıdaki konfigürasyon yapılır,

 • sudo crontab –e

Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satır eklenir.

*/30 * * * * /home/pi/TempMeter/SendMail.py

Sıcaklığı Okuyup Mail Atan Python Dosyası

Sıcaklığı okuyan ve koşullu olarak mail atan SendMail.py dosyasyının içeriği aşağıdadır,

</div>
<color=”green”>!/usr/bin/python

# smtp kutuphanesi eklenir

import smtplib

# Eposta kutuphanesi eklenir

from email.MIMEText import MIMEText

#—————————————

# Sıcaklık (dosyadan) veri okuma bolumu

#—————————————

# Sicaklik bilgisini iceren dosya okunur

tfile = open(“/sys/bus/w1/devices/28-00042d7029ff/w1_slave”)

# Dosyanin icerigi okunur

text = tfile.read()

# Dosya kapatilir

tfile.close()

# Text satirbasindan ikiye bolunur ve ikinci satir secilir

secondline = text.split(“\n”)[1]

# Mesaj kelimelere bolunur, 10 siradaki alan secilir

tempdata = secondline.split(” “)[9]

# Sicakligin basindaki “t=” alani atilir, geriye kalan ifade floata donusturulur

temperature = float(tempdata[2:])

# 10 lu sayi sistemine donusturulur

temperature = temperature / 1000

#—————————————

# Mail atma bölümü

#—————————————

# Kontrol edilecek sıcaklık değerlerine göre tasarlanır

if temperature > 20:

addr_to = ‘adres@abcsirketi.com’

addr_from = ‘uyari@ abcsirketi.com ‘

# SMTP sunucu bilgileri

smtp_server = ‘smtpmailserver. abcsirketi.com ‘

# Mail olusturma

msg = MIMEText(‘ Sicaklik Uyarisi\n\nOda Sicakligi : ‘ + str(temperature))

msg[‘To’] = addr_to

msg[‘From’] = addr_from

msg[‘Subject’] = ‘ Kritik Sicaklik Uyarisi ‘

# SMTP sunucusu uzerinden mesaji gonder

s = smtplib.SMTP(smtp_server)

s.sendmail(addr_from, addr_to,msg.as_string())

s.quit()

else:

quit()

Reklamlar

Servis Tabanlı Ürün Mimarisi Tasarım Sorunları – Product Service System Design Problems

Yazılım mimarisinde zorlandığımız konulardan biri aynı sistem üzerinde somut ürünleri ve hizmet bazlı ürünleri bir arada satmak istediğimizde ortak bir yazılım mimarisi oturtabilmekti. Bu zorluk hem veritabanı hem de sınıf yapıları için geçerli bir durum.

Neden?
Bugünkü dünyada ürünlerle sağlanan hizmetler giderek daha çok yer tutmaktadır. Eskiden araba satışı yapıldıktan sonra üreticinin müşteriyle ilişkisi kesilirken, bugün gelinen noktada üreticilerin bir bölümü araçları kiralama modeliyle müşterilerine sunmaktadırlar. Yani müşteri arabayı değil, belirli sürelerle araç kullanma hizmetini almaktadır [2]. Bu durumda eskiden üretim tarafında kullanılan BT sistemleri yeni ihtiyaçlar için yetersiz hale gelmiştir.

serviceproductsubs-01

Ürünlere İlişkin Hizmetlerin Sınıflandırılması [3]

Zorluklar

Somutlaştırma,
Somut ürünlerde ürün stok kodunun yanında, ürün tanımı (ad, üretici kodu, vb.) gibi bilgiler kullanılırıken, servis bazlı ürünlerde servisin başlangıç, bitiş süresi, tanımı ve opsiyonel bazı diğer seçenekler söz konusu. Somut ürün satışından sonra buna ilişkin bakım, yenileme ve benzeri servis bazlı özelliklerin bilgilerinin tutulması ve bunlara ilişkin iş akışlarının tasarlanması gerekiyor. Servis üyelikleri (sesli ve görüntülü iletişim), sigorta, finans, eğitim, tatil ve yazılım gibi hizmet ağırlıklı ürünlerde ise satış sonrasında yerine getirilmesi gereken işlemler ağırlık kazanmaktadır.

Somut ve Servis Tabanlı Ürünlerin Karşılaştırması

serviceproductmapping-02

Servis ve Somut Ürün Karşılaştırması

Zorluklar

Hem ürün hem de servis bazlı sistemlerde değişiklik talepleri karşısında karşılaşılabilecek zorluklar,

 • Bağımlılık yönetimi: Bir değişikliğin sistemdeki diğer nesneler üzerindeki etkisi
 • Yeni değişiklik noktaları: Sisteme yeni değişiklik noktalarının eklenmesi.
 • Sistem tasarımın değiştirilmesi: Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarımın değişmesi. İçlerinde ne pahalı olan güncellemedir.

Çözüm Yöntemleri

 • Ayrık Sistemler: Somut ve servis bazlı ürünlerin ayrı sistemler sahip olması. Aradaki ilişkinin paylaşılan ürün tekil numaraları üzerinden sağlanması.
 • Karma Sistemler: Ayrım yapılmaksızın somut ürünleri ve hizmetleri tek bir sistemde barınması.
 • Tümleşik Sistemler: Somut ürünler ve bunlara ilişkin hizmetleri ayrık yapılarda olmasına karşın aralarında güçlü bağların olması.

Bağlantılar,

[1] http://www.servicedesignresearch.com
[2] Oksana Mont (2002). “Clarifying the Concept of Product-Service System”(PDF). Journal of Cleaner Production 10 (3): 237–245. doi:10.1016/S0959-6526(01)00039-7.
[3] Brezet, H. (2000). Product-Service Substitution: Examples and Cases from the Netherlands. In Mont, O. & Ryan, C. (Eds.), “Funktionsförsäljning” – productservice systems, AFR-report 299 (pp. 16-18). Stockholm: Swedish EPA.

Bulut Bilişim – Cloud Computing

Son zamanların Buzz wordu “Cloud Computing” ya da Türkçesi “Bulut Bilişimdir”. İnternette ufak bir araştırma yaptığınızda herkesin bu kavramı kendine göre tanımladığını görebilirsiniz. Bu da ister istemez kafa karışıklığına yol açıyor. Bu yazıda farklı sağlayıcıların Bulut Bilişimden ne anladıklarını özetlemeye çalışacağım.

Genel Bulut Bilişim Stratejileri

Bulut Bilişim genel olarak bir yönelimler kümesini temsil eder. Kurum olarak siz kendi ihtiyaçlarınıza uygun yönelimi veya yönelimleri seçmeniz uygun olacaktır. Bu yönelimler dört farklı başlık altında gruplanabilir,

 • İş Fonksiyonu Seviyesi: Belirli iş fonksiyonlarının bulut’ta yer alan hazır kaynaklar üzerinden sağlanması olarak düşünülebilir. Şimdilik en az uygulaması olan gruptur.
 • Uygulama Seviyesi: Uygulamaların buluttan sunulması olarak tanımlanabilir. Software as a service (SAAS) olarak sunulan uygulamalar bu sınıfta yer almaktadır. Örnek uygulamalar arasında bulut üzerinden chatt, çağrı merkezi, eposta ve benzeri servislerin verilmesi gösterilebilir.
 • Platform Seviyesi: Bulut’ta alınabilecek hizmetlerin merkezi platformlar üzerinden sağlanmasıdır. Her bir sağlayıcı bu konuda kendi platformunu sunmaktadır. Kullanıcılar çeşitli ortamlarda geliştirdikleri uygulamaları bu platformlarda barındırabilmektedirler. Platform sağlayıcılar kullanılan CPU, network bant genişliği, Veritabanı büyüklüğü ve benzeri kriterlere göre periyodik ücretlendirmeler yapmaktadırlar.
 • Altyapı Seviyesi: Veri depolama, Sunucu barındırma ve benzeri altyapı servislerinin tamamen bulutta yer alan sistemler üzerinden sağlanmasıdır.

Bulut Bilişim Uygulamaları

Çeşitli kurumlar tarafından sunulan Bulut Bilişim hizmetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Burada verilen örnekler fikir vermek açısından ele alınmıştır. Benzer hizmetleri veren kurum ve şirketlerin sayısı giderek artmaktadır.

Bulut Bilişim Uygulama Örnekleri
Seviye Şirket-Kurum Açıklama
Uygulama SalesForce İşletmeler için CRM uygulaması ve kapsamındaki Satış, Destek, Raporlama yazılımlarını sunmaktadır.http://www.salesforce.com
Uygulama Google Apps İşletmeler için Gmail, Google Takvim, Google Dokümanlar, Google Sites, Google Video ve benzeri uygulamaları kapsamaktadır.http://www.google.com/apps
Uygulama IBM – Lotus Live IBM yazılımların hizmet olarak sunulma iddiasını biraz daha öteye taşıyor. IBM kendisine ait Mail, Takvim, Doküman yönetimi, Proje yönetimi ve benzeri uygulamaları sunarken, bir yandan piyasada bulunan Open Source (Sugar CRM, vb.) ve ücretli yazılımları da müşterilerine sunuyor. Belirli servis paketlerini aylık ücretler karşılığında kullanabiliyorsunuz.http://www.lotuslive.com/en/
Platform Google – App Engine Java ve Python kullanarak geliştirdiğiniz uygulamaları, Google sunucularında çalıştırabilirsiniz. Java ve Pythona ilişkin SDKları Code Google altında yer alıyor.http://code.google.com/appengine/
Platform Amazon – AWS Amazon web servislerinde uygulamalarınızı Java, PHP, Python, Ruby ve .Net ortamlarından birinde geliştirebilirsiniz. Bunlara ilişkin SDK’lar ücretsiz olarak web sitesinden indirebilirsiniz.http://aws.amazon.com/
Platform Microsoft – Azure Windows Azure platformunda barındıracağınız uygulamaları C#, Java, Ruby, PHP ve benzeri araç ve dilleri kullanarak geliştirme yapabilirsiniz. Geliştirme ile ilgili SDKları sitesinden ücretsiz indirip kurabilirsiniz. Windows Azure uygulamalar, SQL Azure veritabanları için platform sağlıyor.http://www.microsoft.com/windowsazure/
Altyapı Amazon.com – EC2, S3 Amazon EC2 ortamından kendi sanal sunucularınızı oluşturup geliştirdiğiniz uygulamaları hızlı bir şekilde devreye alabilirsiniz. Amazon kullandığınız kaynakların raporlanması ve yönetimi için araçlar sunmaktadır. http://aws.amazon.com/ec2/Benzer şekilde depolama alanı olarak Amazon S3 (Simple Storage Service) hizmetlerini kullanabilirsiniz.http://aws.amazon.com/s3/
Altyapı Google Google yönetilebilir barındırma hizmetlerini sunmaktadır.
Altyapı Terramark Terramark yönetilebilir barındırma hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan VMware vCloud veri merkezi hizmetleri öne çıkmaktadır. http://www.terremark.com

Neden Bulut Bilişim?

Bulut Bilişim, bilişim dünyasında var ola gelen kuralları, oturmuş alışkanlıkları, satış stratejilerini temelden değiştirecek teknolojik trend olarak önümüze çıkıyor. Bu trend beraberinde hem fırsatları hem de tehditleri getirmektedir. Süreç karşımıza yeni oyuncuları getirecektir, eski oyuncuların ise buna göre esnediğini veya yön değiştirdiğini gözlemliyoruz. Bu trendi fırsat olarak görüp değerlendirenler daha büyük fayda sağlayabileceklerdir.

Arayüz ve İş Katmanı Tasarım Mimarileri – Software Design Patterns for User Interface and Businnes Logic

Yazılım tasarımında önemli kararlardan biri kullanıcı arayüzü ve iş katmanı arasında bilgi akışının düzenlenmesidir. Kullanılan ortamın windows veya web tabanlı olmasına bağlı olarak yapılacak tercihte farklılıklar olabilir. Kullanılan arayüz mimarileri OOP’in temel ilkelerinden olan kavramların ayrılığına (separation of concerns) dayanır. En çok bilinen arayüz – iş katmanı modelleri,

MVC (Model-View-Controller) mimarisi üç temel bileşenden oluşur; Model, Görünüm, Denetçi. MVC ilk defa 70li yılların sonunda Xerox bünyesinde uygulanmıştır.

mvc01

MVC Modeli

Model: uygulama alanına mahsus bileşenlerin tanımlandığı bunlara ilişkin durumları ve bilgileri saklayan yapılardır. Modelde bir değişiklik olduğunda buna ilişkin görsel (View) yapılar uyarılır.

View (Görünüm): modelde bulunan bilgilerin kullanıcıya anlaşılır bir şekilde sunulmasından sorumludur. Aynı zamanda kullanıcının girdiği verileri Denetçi (Controller) birimine iletir. Görünüm kısmı php şablonları, jsp, asp sayfalarından oluşabilir.

Controller (Denetçi): Denetçi bu üçlünün habercisini oluşturur. Görünüm ve model arasında veri akışını kontrol eder, görünümden girilen verileri modele yansıtır, modeldeki durumların ve bilgilerin görünümle ilgili bölümlerini günceller. Bazı durumlarda uygulama için Observer (gözlemci) deseni kullanılabilir.

MVC’nin temel özellikleri,

 • Model, Görünüm ve Denetçi’den bağımsızdır.
 • Model, Görünüm ve Denetçi’den bağımsız olarak oluşturulup, güncellenebilir.
 • Aynı Modele birden fazla Görünüm ve Denetçi çifti uygulanabilir. Aynı model hem web ara yüzünden hem de XML yapısından sunulabilir.

Model View Presenter (MVP) modeli MVC’nin daha gevşek bağlara sahip özel bir uygulaması olarak tasarlanmıştır.

 

mvp01-02

MVP Modeli

MVP’nin bileşenleri,

Model: Asıl verileri ve yapıları barındıran sınıflardır.

View (Görünüm): Modeldeki verilerin görüntülenmesini ve kullanıcı olaylarının sunucuya (presenter) iletilmesini sağlar.

Presenter (Sunucu): Sunucu model ve görünüm üzerinde etkilidir. Modeldeki verileri alır, bunları saklar ve görünüm için uygun formata dönüştürür.

Presentation Model (PM)

PM modeli 2004 yılında Martin Fowler tarafından önerilmiştir. MVP’ye benzer olarak görünümü, davranışı ve durumu birbirinden ayırmaktadır. Bu mimaride görünüm, sunum modeliyle (presentation model) sürekli olarak etkileşmekte ve gösterdiği bilgileri tazelemektedir. Kullanıcadan gelen giriş bilgileri bu sunum modelini güncellemekte ve saklanmaktadır, görünüm ise kendini sunum modelinden tazelemektedir.

MVVM (Model-View-ViewModel)

MVVM üç temel bileşenden oluşur; Model, View, ve ViewModel.

 • View doğrudan bir ViewModel’e bağlanır
 • ViewModel barındırdığı bilgileri View’a döndürür
 • ViewModeller genelde View’a karşılık gelen DataContext nesneleridir
 • ViewModel’de oluşan değişiklikler View’a hemen aktarılır
 • View’dan gelen kullanıcı girişleri ViewModel’de ilişkili bir komutu çalıştırır
 • ViewModel yapılan değişiklikleri Model’e yansıtır
 • Model ve View arasında doğrudan bir ilişki yoktur
 • MVVM mimarisinde ViewModel’e test yazmak oldukça kolaydır. Test sınıfları ViewModel için farklı bir View ifade eder.

mvvm01-03

 

MVVM Modeli

MVC’nin farklı uyarlamaları,

 • Model Delegate
 • Morphic Interface
 • Model Pipe View Controller
 • Four Layer Architecture

Konuyla ilgili başurabileceğiniz bağlantılar,

MSDN, WPF Apps With The Model-View-ViewModel Design Pattern
MVC or MVP Pattern – Whats the difference?
Model View Controller
Presentation Model
Code Project, Model View Controller, Model View Presenter, and Model View ViewModel Design Patterns

Servis Tabanlı Ürün Mimarisine Tasarım Önerisi – A Design Model for Service Based Systems

Önerilen mimaride iş geliştirme, pazarlama, v.b. departmanlar tarafından tasarlanan servislerin BT sistemlerinde nasıl uygulanabilir sorusuna yanıt aranmaktadır.

Mimaride yer alan temel birimler,

ServiceModel-01.png

Servis Modeli

Servis Paketi: hizmet satışlarında genellikle tek bir paketin içinde birden fazla servis tanımlanır. Müşteri tarafında ise bunlar tek bir paket altında sunulur. Konuyu anlatmak için İnternet’te yapılan alışverişler üzerinden bir benzetme kullanabilir. Bu alışverişlerde genellikle sepet mantığı kullanılır. Seçtiğiniz ürünleri sepete tek tek eklersiniz. Sonra da sepeti satın alırsınız. Servis paketi ise bunun tersyüz edilmiş halidir. Müşteri paketin tamamını alır. Sistemler arka planda paketi oluşturan servisleri oluşturur ve gerekli işlemleri başlatır. Her servis paketinde bir veya birden fazla servis bulunabilir.

Servis: Esas hizmete ilişkin Servisi Birimi, Kural Dizgisi, Veri Erişim Katmanı ve Uygulama Adaptörü gibi bileşenleri barındırır.

Servis Birimi: Hizmete ilişkin işleyişleri (iş mantığını) barındırır. Durum makineleri ve BPEL süreçleri servisleri uygulamak için kullanılabilir. Galatataş üyeliği sonrasında veri tabanına gerekli kayıtların açılması, müşteriye SMS atılması, iş ortaklarına mesaj geçilmesi, sözleşme belgelerinin hazırlanması bu servis birimlerinin içinde tanımlanabilir.

Kural Dizgisi: Hizmete ilişkin kuralların tanımları yer alır. Bunlar arasında çalışma zamanları, kontroller (Maça gelişlerde Galatataş üyeliğinin devam edip etmediğinin kontrolü), vb. yer alır.

Veri Erişim Katmanı: Veritabanlarını veya diğer XML servislerine erişimde kullanılır.

Uygulama Adaptörü: Diğer sistemlerdeki servislere tek bir arayüz üzerinden erişmeye imkan sağlar. Sistem üzerinden farklı operatörlede bulunan SMS servislerine tek bir arayüz üzerinden göndermek için kullanılabilir.

Mimaride önerilen peketlerin altında yer alabilecek uygulamalara ilişkin örnekler,

Servis Modeli Uygulamaları

ServiceModelExamples-02.png

Servis mimarisinde çeşitli birimlerde kullanılabilecek teknolojiler,

Servis Modeli Teknolojileri

ServiceModelTechnology-03.png

Servis Modelinin Kullanımı

Önerilen servis modeli teknoloji ve uygulamadan bağımsız olarak tasarlanmış ve geneli kapsaması düşünülmüştür. Benzer bir model uygulanmak istendiğinde kullanılan teknolojilere ve uygulamanın alanına bağlı olarak bazı kısıtlamalar oluşacaktır. Uygulama servis modeli buna göre şekillenecektir. Modeli gerçeklemede yazılım tasarımın temel ilkelerinden uzmanlık (expert), az bağımlılık (low coupling), iyi uyum (high cohesion), arabirim (indirection, adapter, facade) kullanılması durumunda daha sağlıklı yapılar elde edilecektir.

Cape Town Gezisi

2008′in yazında Cape Town’a gittik. Burada iş ve gezi ile karışık beş gün geçirdik. Kısaca izlenimlerim,

Gidiş-Geliş: THY’nin tarifeli seferleri var. Yol üstünde sadece Johannesburg’ta duruluyor. Uçak yolculuğu 12-13 saat sürüyor. Ülkeye girişte vize ve vize ücreti istenmiyor.

En çok öne çıkanlar: Elmas, Balık, Ümit burnu

Bizdeki kuyumcu çarşılarına benzer olarak Cape Town’da farklı yerlerde elmas mağaza ve çarşılarına rastlayabiliyorsunuz. Şehir merkezi dağların arasında kalıp şekil itibariyle Atlas okyanusuna bakan bir kaseyi andırdığından buraya “şehir kasesi” demişler (City Bowl). Cape Town’da binaların çoğunda “Davetsiz misafirler silahla karşılanır!” gibi yazıları görebilirsiniz. Şehirle ilgili genel tavsiye ise noktadan noktaya gidişlerde mutlaka araç kullanılması. Antarktika’da yaşayan penguenler, balinalar kışı geçirmek üzere Afrika’nın güney kıyılarına geliyor. Mevsiminde oradaysanız bu türleri görmeye çalışın. Bizim yazımız oranın kışına denk geliyor.

sa-sehir01.jpg

~ Kuş Bakışı Cape Town Şehir Kasesi – City Bowl ~

sa-sehir02.jpg

~ Şehirde Atlı Polisler ~

Tarihi olarak önce Portekizliler gelmiş. Portekizli kaşif denizci Bartolomeu Dias Hindistan’a gitmek için Ümit burnuna gelen ilk Avrupalı olmuş. Ardından Fransızlar, Hollandalılar ve en son İngilizler gelmiş. Şehirde bunların bıraktıkları eserleri ve kültürel ardılları görebiliyorsunuz. Bir ara doğudan Endonezya’lı müslümanlar da gelmiş. Şehirde gördüğüm tek cami de onlara ait.

sa-cami-03.jpg~ Cape Town’da Cami ~

Yemek kültürü açısında oldukça zengin bir bölge. Cape Town, yerel tadların yanı sıra, Avrupa’dan gelen Portekiz, Fransız, Belçika, Hollanda ve İngiltere’ye özgü tadları, Endonezya’dan gelen uzak doğu yemeklerini bulabileceğiniz bir yer. Yemek konusunda ağırlıklı olarak Waterfront’a takıldık. Daha önce İzmir’de gördüğüm Pier kavramı burada daha farklı bir anlam kazanmış. Wharf, waterfront (su önü) ile birlikte balık hali, liman, eğlence, alış-veriş ve işin bir arada olduğu bir konsept yaratılmış. Bizde bu tarz deniz ile iç içe geçmiş bir yaşam alanı henüz gelişmemiş durumda. İngiltere’de uzun süre yaşayan arkadaşım benzer alanların orada yaygın olduğunu belirtmişti.

Yeme – içme,

 • Balık lokantalarında Hint ve Atlas okyanuslarına ait farklı balıkların tadına mutlaka bakılmalı. İki okyanusun sıcaklıkları arasında en az 4 derece fark olduğundan yetişen balık türleri de farklılık gösteriyor.
 • Zürafa (avlanması yasak olduğundan normal lokantalarda bulunmuyor), timsah ve benzeri ülkemizde olmayan hayvanlardan tatmalı
 • Yerel şarapların tadına mutlaka bakılmalı, fiyatları sudan ucuz. Dünyada bizimkilere göre daha çok biliniyorlar

sa-food04.jpg~ Karışık Şiş (Timsah, Kudu, Deve Kuşu, Afrika Keçisi, Yaban hayvanları) ~

sa-food05.jpg

~ Su Ürünleri Tabağı ~

sa-food06.jpg

~ Tavuk Çevirme ~

Görülmesi-yapılması tavsiye edilenler,

 • Ümit burnuna ve okyanus burnuna gezinti
 • Atlas ve Hint okyanuslarına gezinti
 • Çeşitli sahillerde denize girilebilir
 • Yarım ada turu (penguenlerin konaklama yerleri ve ümit burnu bu turlara dahil)
 • Safari turu
 • Teneke mahallesi turu
 • Balina turu
 • Üzüm bağlarına gezinti
 • Roben adasına gezinti
 • Teleferik ile Masa dağı (Table M.) ziyareti

sa-umitburnu-07.jpg

~ Ümit burnu ~

sa-desceptionpoint-08.jpg

~ İki Okyanusun Buluştuğu Nokta – The Point ~

sa-penguenler-09.jpg

~ Hint Okyanusu Tarafında Kışı Geçiren Afrika Penguenleri ~

sa-masadagi-10.jpg

~ Masa dağı (Table M.)~

sa-sahil-11.jpg

~ Cepe Town Yarımada Sahili ~

sa-aslanbasi-12.jpg

~ Cepe Town Aslan Başı (Lion’s Head) Tepesi ~

San Francisco Gezisi

Gidiş – Geliş: San Francisco’ya aktarmasız gitme şansımız olmadığından iki temel rotadan birini tercih etmemiz gerekti. Paris üzerinden Air France ile gitmek, diğeri de Amsterdam üzerinden KLM ile gitmek. Biz ikincisini tercih ettik. Amsterdam’a kadar üç saat ondan sonra da 12 saat süren iki uçuşumuz oldu. Yolculuğun ikinci bölümü Amsterdam’dan başlayıp doğrudan kuzey kutbuna yakın bölgelerden giderek gerçekleşti – İngiltere, İzlanda, Grönland, Labrador, Kanada ve ABD’nin batı yakasını izleyen bir uçuş rotamız vardı. Yolculuğun avantajlı tarafı ABD içinde aktarma yapmak zorunda kalmamamızdı.

Oldukça yorucu geçen 28 saatlik bir uçuş yolculuğunun ardından San Francisco’ya ulaştık. Araba kiralamak için havaalanında 2 saat kadar kuyruk bekledik. Amerikalıların kuyruklarda beklemeye olan yatkınlığını ilk burada fark ettim. Daha sonraları markette, hamburgercilerde, mağazalarda da kuyruklama durumu devam etti.

Öne Çıkankar: Golden Gate, Alcatraz, Körfez, Şehir merkezindeki bulutlar, Yengeç, Çikolata, Şarap

Yeme İçme: Şehirde yeme içme açısından dünyanın her yerinden yerel mutfaklara rastlayabilirsiniz; Amerikan, Meksika, Uzak Doğu, Akdeniz, nadiren de Türk restoranlarına rastlayabilirsiniz. Bölge aynı zamanda Napa vadisi ve civarındaki şarapları ile ünlü.

Gez-Gör: SF merkezine ilk gelişimiz bir gün sonra oldu. Burada doğrudan pierlerin ve wharfın olduğu bölgeye gittik. Pier bildiğimiz İskele’nin hallicesi. Bir kısmı ulaşım için, bir kısmı nakliye için bir kısmı da ticaret için kullanılan toplam sayıları 20′yi geçen irili ufaklı pier vardı. Biz soluğu doğrudan Pier 39′da aldık. Üzerinde hediye mağazaları, bir çok yeme içme mekanı bulunan, yan tarafında fok balıklarının konakladığı, önünde ise inlü Alcatraz hapishane adasının olduğu ahşap iskelede günümüzün yarısı geçti. Öğleden sonra yürüyerek wharfa, oradan da ünlü Ghirardelli çikolata fabrikasına çıktık. Burada kısa bir dondurma molası verdikten sonra tarihi tramvayla şehir merkezine doğru hareket ettik. Şehir merkezinde Çin mahallesinde kısa bir turdan sonra Union squere meydanında mola verdik.

sf-pier39-1

~ Pier 39 ~

sf-pier39-2.jpg

~ Pier 39 – Fok Balıkları ~

sf-choco01-03.jpg

~ Çikolatalar ~

sf-hardrockcafe-04.jpg

~ Hard Rock Cafe ~

Alcatraz adası, San Fransico körfezinde, şehir merkezinin hemen karşısında yer alıyor. Hapishanesi ile ünlü olan ada zamanında Al Capone’u da “misafir etmiş”. Ada’yı konu alan ünlü filmler arasında “Kaya”, “Alcatraz Kuşçusu” ve “Alcatraz’dan Kaçış” var. Gezi tekneleri ile adayı ziyaret edebilirsiniz.
sf-therock-05.jpg

~ Alcatraz Adası ~

sf-therock-2-06.jpg

~ Alcatraz Adası ~

Balıkçı wharfı ve etrafında bir gününüzü geçirebilersiniz. Yapmanız gerekenlerden biri de bölgede çıkan yengeçlerin tadına bakmak.
sf-wharf-07.jpg

~ Balıkçı Wharfı ~

sf-wharf-2-08.jpg

~ Balıkçı Wharfı – Yengeçler ~

Wharf’tan şehir merkezine tarihi tramvayı kullanarak gidebilirsiniz.
sf-tramvay-09.jpg

~ Tarihi Tramvay ~

sf-chinastreet-10.jpg

~ Çin Mahallesi ~

Wharf bölgesinden bisiklet kiralayarak şehir turu yapabilirsiniz. Tavsiyem sahil şeridini izleyip, Golden Gate köprüsü üzerinden geçip (köprü yaya geçişine açık) karşı tarafta İtalyanların ağırlıkta olduğu küçük Sausalito kasabasına varmanız. Burada mola verdikten sonra şehre dönüşü ise şehir hattı vapurlarıyla yapabilirsiniz.
sf-goldengate-11.jpg

~ Golden Gate Köprüsü ~

sf-goldengate-12.jpg~ Golden Gate Köprüsü ~

sf-goldengate-5-13.jpg

~ Golden Gate Köprüsü ~

sf-street01-14.jpg

~ San Francisco Şehir Merkezi ~

Golden Gate dışında San Francisco körfezinde 4 adet köprü daha var. Oakland (Meşe Diyarı) ile şehir merkezini bağlayan Körfez köprüsü bunlardan birisi.
sf-street02-15.jpg

~ San Francisco – Körfez Köprüsü ~

San Jose tarafında İtalyan-İspanyol tarzında tasarlanmış yeni yerleşimler mevcut. Klasik yerleşimlerde pek olmayan küçük meydanlara, ortası bahçeli sokaklara ve benzeri sosyalleşme alanlarına sahip.
sf-street-16.jpg

~ San Jose – Santana Row ~

Biraz coğrafya…
San Francisco körfezini Marmara denizinin biraz daha küçüğü olarak düşünebiliriz. Körfez Altın Kapı (Golden Gate) köprüsünün bulunduğu boğaz üzerinden Büyük okyanusa bağlanmaktadır. SF merkez olmak üzere, körfez bölgesinde oturan nüfus 10 milyona ulaşmaktadır. Okyanus ve kara arasındaki ısı farkından kaynaklı şehir merkezi genel olarak yoğun sis altında oluyor. Yazın ortasında bile şehir merkezinde sıcaklık 17-18 derece ölçülürken, San Jose tarafında 35 derece görülmektedir. Bölgede Kuzey Anadolu fay hattına benzeyen San Andreas fay hattı bulunmaktadır. SFte bulunan etnisiteleri Hispanikler, Beyazlar, Uzakdoğulular, Siyahiler olarak sıralayabiliriz. Genelde her etnisitenin ağırlıkta olduğu semtler var.